KUKAIŅI HAMBURGĀ!:)

Ziemassvētku mēneši KUKAIŅI ieskandināja ar skaistu ceļojumu uz Hamburgu - piedaloties Hamburgas latviešu rīkotajās Ziemassvētku svinībās

 

Hamburgā dzivojošie latvieši organizējas uz sanākšanu reizi mēnesi - latviešu bērnu skoliņā, kurā mācās dejot, dziedāt, iet latviešu tautas rotaļās.
2016. gada 3. decembrī Hamburgā tika rīkotas Ziemassvētku svinības, uz kurām atbrauca KUKAIŅI no Latvijas, arī Īrijas latviešu bērni un sanāca Hamburgas latvieši. Visi kopā koncertēja, skaitīja tautas dziesmas, kopā ēda zupu:) un svinēja svētkus...

 

 
Top Site Statistika - TopSite.lv